Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 6.12.2023. godine

1.Prethodno stanje
32.858.753,68 RSD
2.Zaduženje
9.556.598,92 RSD
3.Odobrenje
249.805,00 RSD
4.Novo stanje
23.552.019,76 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 6.12.2023. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
59.985,00 RSD
Ukupno:
59.985,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 6.12.2023. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
327.733,40 RSD
2.Energenti
1.261.726,39 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
7.953.966,56 RSD
4.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
5.103,34 RSD
5.Ostala plaćanja
8.069,23 RSD
Ukupno:
9.556.598,92 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 6.12.2023. godine