Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 7.02.2017. godine

1.Prethodno stanje
16.334.355,66 RSD
2.Zaduženje
6.296.124,76 RSD
3.Odobrenje
234.217,00 RSD
4.Novo stanje
10.272.447,90 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 7.02.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 7.02.2017. godine

1.Prevoz
1.764.813,85 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
200.859,96 RSD
Ukupno:
1.965.673,81 RSD