Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 7.02.2020. godine

1.Prethodno stanje
49.705.511,73 RSD
2.Zaduženje
43.362.968,53 RSD
3.Odobrenje
1.401.407,04 RSD
4.Novo stanje
7.743.950,24 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 7.02.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 7.02.2020. godine

1.Prevoz
241.178,02 RSD
2.Energenti
1.185.151,04 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
370.680,67 RSD
4.Ostala plaćanja
41.565.958,80 RSD
Ukupno:
43.362.968,53 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 7.02.2020. godine