Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 7.02.2019. godine

1.Prethodno stanje
9.660.359,53 RSD
2.Zaduženje
3.533.290,39 RSD
3.Odobrenje
808.070,39 RSD
4.Novo stanje
6.935.139,53 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 7.02.2019. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 7.02.2019. godine

1.Ostali indirektni troškovi
789.031,50 RSD
Ukupno:
789.031,50 RSD