Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 7.02.2023. godine

1.Prethodno stanje
11.776.828,44 RSD
2.Zaduženje
4.983.007,86 RSD
3.Odobrenje
144.138,00 RSD
4.Novo stanje
6.937.958,58 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 7.02.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 7.02.2023. godine

1.Lekovi
25.278,44 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
865.527,60 RSD
3.Energenti
3.240.078,67 RSD
4.Ostala plaćanja
852.123,15 RSD
Ukupno:
4.983.007,86 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 7.02.2023. godine