Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 7.02.2024. godine

1.Prethodno stanje
7.098.359,01 RSD
2.Zaduženje
476.600,12 RSD
3.Odobrenje
261.220,11 RSD
4.Novo stanje
6.882.979,00 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 7.02.2024. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 7.02.2024. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
91.467,92 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
2.329,78 RSD
3.Ostala plaćanja - UT Bg
382.802,42 RSD
Ukupno:
476.600,12 RSD