Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 7.03.2017. godine

1.Prethodno stanje
12.040.729,01 RSD
2.Zaduženje
5.002.856,13 RSD
3.Odobrenje
4.117.011,80 RSD
4.Novo stanje
11.154.884,68 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 7.03.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 7.03.2017. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
3.429.600,72 RSD
2.Ostala plaćanja
639.922,96 RSD
Ukupno:
4.069.523,68 RSD