Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 7.03.2019. godine

1.Prethodno stanje
4.629.705,17 RSD
2.Zaduženje
322.897,37 RSD
3.Odobrenje
1.607.738,69 RSD
4.Novo stanje
5.914.546,49 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 7.03.2019. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
441.034,03 RSD
Ukupno:
441.034,03 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 7.03.2019. godine

1.Prevoz
10.015,54 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
312.881,83 RSD
Ukupno:
322.897,37 RSD