Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 7.03.2022. godine

1.Prethodno stanje
8.663.116,72 RSD
2.Zaduženje
1.266.463,02 RSD
3.Odobrenje
226.268,00 RSD
4.Novo stanje
7.622.921,70 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 7.03.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 7.03.2022. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
271.600,00 RSD
2.Ostala plaćanja
994.863,02 RSD
Ukupno:
1.266.463,02 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 7.03.2022. godine