Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 7.03.2023. godine

1.Prethodno stanje
8.125.605,20 RSD
2.Zaduženje
1.698.062,52 RSD
3.Odobrenje
159.938,00 RSD
4.Novo stanje
6.587.480,68 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 7.03.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 7.03.2023. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
1.136.631,50 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
50.000,00 RSD
3.Ostala plaćanja
511.431,02 RSD
Ukupno:
1.698.062,52 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 7.03.2023. godine