Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 7.03.2024. godine

1.Prethodno stanje
7.032.931,50 RSD
2.Zaduženje
280.117,99 RSD
3.Odobrenje
614.027,11 RSD
4.Novo stanje
7.366.840,62 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 7.03.2024. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
431.867,32 RSD
Ukupno:
431.867,32 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 7.03.2024. godine

1.Ostala plaćanja - MF - Naknade za usluge koje vrši UT Bg
280.117,99 RSD
Ukupno:
280.117,99 RSD