Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 7.04.2017. godine

1.Prethodno stanje
2.625.368,67 RSD
2.Zaduženje
1.703.308,22 RSD
3.Odobrenje
272.819,54 RSD
4.Novo stanje
1.194.879,99 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 7.04.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 7.04.2017. godine

1.Ostali indirektni troškovi
830.210,84 RSD
Ukupno:
830.210,84 RSD