Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 7.04.2020. godine

1.Prethodno stanje
8.138.885,35 RSD
2.Zaduženje
2.204.340,87 RSD
3.Odobrenje
32.122,00 RSD
4.Novo stanje
5.966.666,48 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 7.04.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 7.04.2020. godine

1.Prevoz
361.235,67 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
1.843.105,20 RSD
Ukupno:
2.204.340,87 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 7.04.2020. godine