Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 7.04.2021. godine

1.Prethodno stanje
11.022.215,78 RSD
2.Zaduženje
3.526.665,82 RSD
3.Odobrenje
84.967,00 RSD
4.Novo stanje
7.580.516,96 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 7.04.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 7.04.2021. godine

1.Prevoz
3.345.865,82 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
180.800,00 RSD
Ukupno:
3.526.665,82 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 7.04.2021. godine