Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 7.04.2022. godine

1.Prethodno stanje
9.007.378,24 RSD
2.Zaduženje
4.133.310,11 RSD
3.Odobrenje
6.339.655,78 RSD
4.Novo stanje
11.213.723,91 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 7.04.2022. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
3.173.251,11 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
2.356.666,67 RSD
3.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
619.375,00 RSD
Ukupno:
6.149.292,78 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 7.04.2022. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
735.059,00 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
3.173.251,11 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
225.000,00 RSD
Ukupno:
4.133.310,11 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 7.04.2022. godine