Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 7.04.2023. godine

1.Prethodno stanje
6.870.856,93 RSD
2.Zaduženje
133.974,57 RSD
3.Odobrenje
182.230,00 RSD
4.Novo stanje
6.919.112,36 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 7.04.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 7.04.2023. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
113.932,80 RSD
2.Ostala plaćanja
20.041,77 RSD
Ukupno:
133.974,57 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 7.04.2023. godine