Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 7.05.2018. godine

1.Prethodno stanje
2.258.896,97 RSD
2.Zaduženje
3.155.390,94 RSD
3.Odobrenje
9.063.257,62 RSD
4.Novo stanje
8.166.763,65 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 7.05.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 7.05.2018. godine

1.Prevoz
1.848.032,52 RSD
2.Lekovi, santitetski materijal
3.277.313,32 RSD
3.Ostali indirektni troškovi
660.428,76 RSD
4.Ostala plaćanja
439.394,34 RSD
Ukupno:
6.225.168,94 RSD