Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 7.05.2020. godine

1.Prethodno stanje
9.895.922,18 RSD
2.Zaduženje
2.643.144,05 RSD
3.Odobrenje
2.937.977,75 RSD
4.Novo stanje
10.190.755,88 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 7.05.2020. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
921.552,60 RSD
Ukupno:
921.552,60 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 7.05.2020. godine

1.Lekovi
1.690.391,45 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
921.552,60 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
31.200,00 RSD
Ukupno:
2.643.144,05 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 7.05.2020. godine