Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 7.06.2018. godine

1.Prethodno stanje
7.643.638,78 RSD
2.Zaduženje
11.329.726,46 RSD
3.Odobrenje
7.880.914,00 RSD
4.Novo stanje
4.194.826,32 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 7.06.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 7.06.2018. godine

1.Ostali indirektni troškovi
455.240,66 RSD
Ukupno:
455.240,66 RSD