Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 7.06.2021. godine

1.Prethodno stanje
6.811.709,86 RSD
2.Zaduženje
375.000,00 RSD
3.Odobrenje
73.900,00 RSD
4.Novo stanje
6.510.609,86 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 7.06.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 7.06.2021. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
375.000,00 RSD
Ukupno:
375.000,00 RSD