Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 7.06.2023. godine

1.Prethodno stanje
6.692.356,35 RSD
2.Zaduženje
6.085,61 RSD
3.Odobrenje
154.358,00 RSD
4.Novo stanje
6.840.628,74 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 7.06.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 7.06.2023. godine

1.Ostala plaćanja-UT
6.085,61 RSD
Ukupno:
6.085,61 RSD