Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 7.07.2020. godine

1.Prethodno stanje
3.012.662,16 RSD
2.Zaduženje
1.348.965,18 RSD
3.Odobrenje
6.472.416,66 RSD
4.Novo stanje
8.136.113,64 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 7.07.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 7.07.2020. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
26.928,00 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
153.969,76 RSD
3.Lekovi van ugovora
1.049.937,06 RSD
4.Ostala plaćanja
118.130,36 RSD
Ukupno:
1.348.965,18 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 7.07.2020. godine