Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 7.07.2021. godine

1.Prethodno stanje
9.963.836,96 RSD
2.Zaduženje
6.268.096,10 RSD
3.Odobrenje
7.965.712,21 RSD
4.Novo stanje
11.661.453,07 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 7.07.2021. godine

1.Plate
468.404,58 RSD
2.Lekovi
12.100,00 RSD
3.Sanitetski i medicinski materijal
457.260,17 RSD
4.Energenti
1.140.009,72 RSD
Ukupno:
2.077.774,47 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 7.07.2021. godine

1.Plate
468.404,45 RSD
2.Prevoz
17.072,84 RSD
3.Lekovi
1.116.330,28 RSD
4.Sanitetski i medicinski materijal
3.777.301,38 RSD
5.Lekovi van ugovora
888.987,15 RSD
Ukupno:
6.268.096,10 RSD