Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 7.07.2023. godine

1.Prethodno stanje
10.888.754,05 RSD
2.Zaduženje
6.253,04 RSD
3.Odobrenje
163.919,00 RSD
4.Novo stanje
11.046.420,01 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 7.07.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 7.07.2023. godine

1.Plate
2.190,17 RSD
2.Ostala plaćanja - Naknade za usluge koje vrši UT Bg
4.062,87 RSD
Ukupno:
6.253,04 RSD