Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 7.08.2017. godine

1.Prethodno stanje
4.918.504,04 RSD
2.Zaduženje
3.210.248,92 RSD
3.Odobrenje
424.118,00 RSD
4.Novo stanje
2.132.373,112 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 7.08.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 7.08.2017. godine

1.Prevoz
18.866,67 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
1.817,21 RSD
3.Ostala plaćanja
273.024,00 RSD
Ukupno:
293.707,88 RSD