Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 7.08.2023. godine

1.Prethodno stanje
10.655.684,22 RSD
2.Zaduženje
503.185,00 RSD
3.Odobrenje
136.250,00 RSD
4.Novo stanje
10.288.749,22 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 7.08.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 7.08.2023. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
503.185,00 RSD
Ukupno:
503.185,00 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 7.08.2023. godine