Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 7.09.2017. godine

1.Prethodno stanje
4.719.268,67 RSD
2.Zaduženje
0,00 RSD
3.Odobrenje
120.722,00 RSD
4.Novo stanje
4.839.990,67 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 7.09.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 7.09.2017. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
251.160,00 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
916.009,93 RSD
Ukupno:
1.167.169,93 RSD