Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 7.09.2018. godine

1.Prethodno stanje
4.827.798,89 RSD
2.Zaduženje
2.338.634,61 RSD
3.Odobrenje
183.994,00 RSD
4.Novo stanje
2.673.158,28 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 7.09.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 7.09.2018. godine

1.Ostala plaćanja
129.329,07 RSD
Ukupno:
129.329,07 RSD