Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 7.09.2021. godine

1.Prethodno stanje
11.073.697,00 RSD
2.Zaduženje
2.865.044,29 RSD
3.Odobrenje
1.765.847,06 RSD
4.Novo stanje
9.974.499,77 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 7.09.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 7.09.2021. godine

1.Lekovi
926.444,92 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
528.165,00 RSD
3.Lekovi van ugovora
764.002,14 RSD
4.Ostala plaćanja
646.432,23 RSD
Ukupno:
2.865.044,29 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 7.09.2021. godine