Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 7.09.2022. godine

1.Prethodno stanje
13.702.263,98 RSD
2.Zaduženje
900.778,00 RSD
3.Odobrenje
147.953,00 RSD
4.Novo stanje
12.949.438,98 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 7.09.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 7.09.2022. godine

1.Plate
11.818,20 RSD
2.Otpremnine, jubilarne nagrade
43.591,00 RSD
3.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
845.368,80 RSD
Ukupno:
900.778,00 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 7.09.2022. godine