Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 7.09.2023. godine

1.Prethodno stanje
10.173.512,33 RSD
2.Zaduženje
122.535,92 RSD
3.Odobrenje
125.150,00 RSD
4.Novo stanje
10.176.126,41 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 7.09.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 7.09.2023. godine

1.Ostala plaćanja - Sredstva Grada Novog Sada i MF - Naknade za usluge koje vrši UT Bg
122.535,92 RSD
Ukupno:
122.535,92 RSD