Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 7.10.2020. godine

1.Prethodno stanje
5.901.429,49 RSD
2.Zaduženje
461.714,06 RSD
3.Odobrenje
165.265,00 RSD
4.Novo stanje
5.604.980,43 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 7.10.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 7.10.2020. godine

1.Prevoz
311.714,06 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
150.000,00 RSD
Ukupno:
461.714,06 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 7.10.2020. godine