Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 7.10.2019. godine

1.Prethodno stanje
20.687.176,75 RSD
2.Zaduženje
10.803.604,91 RSD
3.Odobrenje
685.090,21 RSD
4.Novo stanje
10.568.662,05 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 7.10.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 7.10.2019. godine

1.Lekovi
209.140,58 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
5.108.762,29 RSD
3.Energenti
1.862.785,57 RSD
4.Materijalni i ostali troškovi
1.778.077,29 RSD
5.Lekovi van ugovora
240.988,63 RSD
6.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
707.729,02 RSD
7.Ostala plaćanja - Povrat sredstava RFZO
896.121,53 RSD
Ukupno:
10.803.604,91 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 7.10.2019. godine