Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 7.10.2021. godine

1.Prethodno stanje
13.042.847,47 RSD
2.Zaduženje
5.866.282,15 RSD
3.Odobrenje
2.382.177,00 RSD
4.Novo stanje
9.558.742,32 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 7.10.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 7.10.2021. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
1.858.612,54 RSD
2.Energenti
2.888.953,19 RSD
3.Ostala plaćanja
1.118.716,42 RSD
Ukupno:
5.866.282,15 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 7.10.2021. godine