Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 7.11.2016. godine

1.Prethodno stanje
14.991.173,99 RSD
2.Zaduženje
2.904.358,95 RSD
3.Odobrenje
2.140.790,41 RSD
4.Novo stanje
14.227.605,45 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 7.11.2016. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 7.11.2016. godine

1.PREVOZ
1.809.974,54 RSD
2.OSTALI INDIREKTNI TROŠKOVI
1.812,67 RSD
3.OSTALA PLAĆANJA
222.987,39 RSD
Ukupno:
2.034.774,60 RSD