Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 8.11.2016. godine

1.Prethodno stanje
14.227.605,45 RSD
2.Zaduženje
2.034.774,60 RSD
3.Odobrenje
300.834,15 RSD
4.Novo stanje
12.493.665,00 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 8.11.2016. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 8.11.2016. godine

1.OSTALI INDIREKTNI TROŠKOVI
940.743,37 RSD
Ukupno:
940.743,37 RSD