Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 7.11.2018. godine

1.Prethodno stanje
9.737.569,43 RSD
2.Zaduženje
900.293,08 RSD
3.Odobrenje
5.442.477,00 RSD
4.Novo stanje
14.279.753,35 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 7.11.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 7.11.2018. godine

1.Ostala plaćanja
5.280.000,00 RSD
Ukupno:
5.280.000,00 RSD