Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 7.11.2019. godine

1.Prethodno stanje
10.117.108,72 RSD
2.Zaduženje
3.957.950,47 RSD
3.Odobrenje
612.420,59 RSD
4.Novo stanje
6.771.578,84 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 7.11.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 7.11.2019. godine

1.Lekovi
17.083,00 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
2.583.448,70 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
238.167,37 RSD
4.Lekovi van ugovora
377.172,59 RSD
5.Ostala plaćanja
742.078,81 RSD
Ukupno:
3.957.950,47 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 7.11.2019. godine