Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 7.11.2022. godine

1.Prethodno stanje
12.577.116,64 RSD
2.Zaduženje
1.026.789,92 RSD
3.Odobrenje
170.300,00 RSD
4.Novo stanje
11.720.626,72 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 7.11.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 7.11.2022. godine

1.Energenti
918.064,97 RSD
2.Ostala plaćanja - Ostala plaćanja Sredstva Grada Novog Sada
108.724,95 RSD
Ukupno:
1.026.789,92 RSD