Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 7.11.2023. godine

1.Prethodno stanje
14.508.030,75 RSD
2.Zaduženje
718.824,99 RSD
3.Odobrenje
153.832,00 RSD
4.Novo stanje
13.943.037,76 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 7.11.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 7.11.2023. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
633.355,02 RSD
2.Ostala plaćanja
85.469,97 RSD
Ukupno:
718.824,99 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 7.11.2023. godine