Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 7.12.2016. godine

1.Prethodno stanje
13.124.413,84 RSD
2.Zaduženje
4.153.785,81 RSD
3.Odobrenje
3.664.828,06 RSD
4.Novo stanje
12.635.456,09 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 7.12.2016. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 7.12.2016. godine

1.Lekovi, sanitetski materijal
2.219.278,35 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
1.333.449,61 RSD
3.Ostala plaćanja
327.653,34 RSD
Ukupno:
3.880.381,30 RSD