Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 7.12.2021. godine

1.Prethodno stanje
8.782.085,54 RSD
2.Zaduženje
222.883,24 RSD
3.Odobrenje
13.293.718,46 RSD
4.Novo stanje
21.852.920,76 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 7.12.2021. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
2.783.773,09 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
9.785.234,94 RSD
3.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
585.666,67 RSD
Ukupno:
13.154.674,70 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 7.12.2021. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
197.883,24 RSD
2.Ostala plaćanja
25.000,00 RSD
Ukupno:
222.883,24 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 7.12.2021. godine