Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 7.12.2022. godine

1.Prethodno stanje
17.947.591,11 RSD
2.Zaduženje
3.939.487,12 RSD
3.Odobrenje
3.188.803,86 RSD
4.Novo stanje
17.196.907,85 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 7.12.2022. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
1.993.912,58 RSD
2.Energenti
876.348,48 RSD
Ukupno:
2.870.261,06 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 7.12.2022. godine

1.Plate
1.601,75 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
3.039.597,87 RSD
3.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
752.383,62 RSD
4.Ostala plaćanja
145.903,88 RSD
Ukupno:
3.939.487,12 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 7.12.2022. godine