Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 7.12.2023. godine

1.Prethodno stanje
23.552.019,76 RSD
2.Zaduženje
6.982.872,33 RSD
3.Odobrenje
199.643,00 RSD
4.Novo stanje
16.768.790,43 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 7.12.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 7.12.2023. godine

1.Prevoz
2.296,50 RSD
2.Otpremnine, jubilarne nagrade
59.985,00 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
6.899.915,57 RSD
4.Ostala plaćanja
20.675,26 RSD
Ukupno:
6.982.872,33 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 7.12.2023. godine