Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 8.01.2019. godine

1.Prethodno stanje
1.644.759,09 RSD
2.Zaduženje
0,00 RSD
3.Odobrenje
7.522.551,13 RSD
4.Novo stanje
9.167.310,22 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 8.01.2019. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 8.01.2019. godine

1.Prevoz
3.129.292,08 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
927.914,00 RSD
3.Ostala plaćanja
44.960,00 RSD
Ukupno:
4.102.166,08 RSD