Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 8.01.2021. godine

1.Prethodno stanje
21.650.900,10 RSD
2.Zaduženje
9.584.273,65 RSD
3.Odobrenje
20.869.447,42 RSD
4.Novo stanje
32.936.073,87 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 8.01.2021. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
13.867.893,09 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
6.950.083,33 RSD
Ukupno:
20.817.976,42 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 8.01.2021. godine

1.Plate
9.110.262,49 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
474.011,16 RSD
Ukupno:
9.584.273,65 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 8.01.2021. godine