Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 8.01.2024. godine

1.Prethodno stanje
7.233.771,07 RSD
2.Zaduženje
55.535,90 RSD
3.Odobrenje
246.541,90 RSD
4.Novo stanje
7.424.777,07 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 8.01.2024. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 8.01.2024. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
55.535,90 RSD
Ukupno:
55.535,90 RSD