Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 8.02.2017. godine

1.Prethodno stanje
10.272.447,90 RSD
2.Zaduženje
1.905.673,81 RSD
3.Odobrenje
3.129.173,86 RSD
4.Novo stanje
11.435.947,95 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 8.02.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 8.02.2017. godine

1.Ostala plaćanja
1.818.004,92 RSD
Ukupno:
1.818.004,92 RSD