Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 8.02.2022. godine

1.Prethodno stanje
8.488.153,76 RSD
2.Zaduženje
3.145.420,80 RSD
3.Odobrenje
155.550,00 RSD
4.Novo stanje
5.498.282,96 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 8.02.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 8.02.2022. godine

1.Prevoz
1.401.383,66 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
549.211,50 RSD
3.Ostala plaćanja
1.194.825,64 RSD
Ukupno:
3.145.420,80 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 8.02.2022. godine