Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 8.02.2023. godine

1.Prethodno stanje
6.937.958,58 RSD
2.Zaduženje
26.372.563,91 RSD
3.Odobrenje
26.549.138,91 RSD
4.Novo stanje
7.114.533,58 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 8.02.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 8.02.2023. godine

1.Lekovi
2.216.313,55 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
16.854.900,88 RSD
3.Energenti
5.247.791,32 RSD
4.Lekovi van ugovora
2.053.558,16 RSD
Ukupno:
26.372.563,91 RSD